• king10
 • nayobay rangdon
 • oner60 2
 • vch3 2
 • sapa stu
 • teacher speacial60

boss4 copy copy1 calender-update
story boss copy-1

แจ้งข่าวด่วน

tax13

a42300001  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาปี 2557 (บรรจุชุดที่ 3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง) icon new 2

a42300001  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปี พ.ศ. 2560 icon new 2

a42300001  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 icon new 2

a42300001  ประกาศเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวและเลือกสถานศึกษาเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย icon new 2

a42300001  ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
       1. รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
       2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ

 a42300001  คู่มือการพิมพ์สลิปเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างโครงการต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษา

Prev Next

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next

ค้นหาหนังสือราชการ จาก สพฐ.

ความเคลื่อนไหวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รอบรั้วโรงเรียน

ความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook

 

ค้นข่าวมาเล่า

  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น