boss4 copy copy1 calender-update
story boss copy-1

แจ้งข่าวด่วน

      krabisill          trangsil

a42300001  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนและพื้นที่รอบอาคารสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) icon new 2

a42300001  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 icon new 2

a42300001  สพม.13  กำหนดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการบำนาญ  ปีงบประมาณ 2560  ภายในวันที่  20 กันยายน 2560  และกำหนดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2561  ตั้งแต่วันที่  20 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป icon new 2

a42300001  ประกาศการรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

a42300001  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียติผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา  ประจำปี 2560 

a42300001  แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม  ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.  <หนังสือแจ้งโรงเรียน>  <แนวทางการเบิกจ่ายฯ>     

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษา

Prev Next

สารสนเทศเผยแพร่

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ค้นหาหนังสือราชการ จาก สพฐ.

ความเคลื่อนไหวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รอบรั้วโรงเรียน

ความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook

 

ค้นข่าวมาเล่า

bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec