• king10
 • 13
 • nayobay rangdon
 • onet59

boss4 copy copy1 calender-update
story boss copy-1

แจ้งข่าวด่วน

a42300001   ประกาศ รายชื่อผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค(2)  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ icon new 2

a42300001  ประกาศ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน icon new 2

a42300001   ประกาศ การรับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค(2)  icon new 2

a42300001   ประกาศ รายชื่อผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค(2)  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 

a42300001   ประกาศ รายชื่อผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค(2)  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

   

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษา

Prev Next

สารสนเทศเผยแพร่

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prev Next

ค้นหาหนังสือราชการ จาก สพฐ.

ความเคลื่อนไหวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รอบรั้วโรงเรียน

ความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook

 

ค้นข่าวมาเล่า

  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58