พิมพ์

สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

1. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
2. โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
3. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗
5. โรงเรียนพนมเบญจา

พิมพ์

สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
2. โรงเรียนคลองท่อมราษฎ์รังสรรค์
3. โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
4. โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
5. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
6. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์

พิมพ์

สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

1. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
2. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
3. โรงเรียนเมืองกระบี่
4. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
5. โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
6. โรงเรียนคลองหินพิทยาคม

พิมพ์

สหวิทยาเขตรัษฎา

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

1. โรงเรียนห้วยยอด
2. โรงเรียนรัษฎา
3. โรงเรียนสามัคคีศึกษา
4. โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
5. โรงเรียนในเตาพิทยาคม
6. โรงเรียนบางดีวิทยาคม
7. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

พิมพ์

สหวิทยาเขตปลันดา

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

1. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
2. โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
3. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
4. โรงเรียนคันธพิทยาคาร
5. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
6. โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
7. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec