แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ฉบับที่ ๑๔ เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง รองฯ นพดล 20
ฉบับที่ ๑๓ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (จบ) รองฯ นพดล 32
ฉบับที่ ๑๒ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (5) รองฯ นพดล 25
ฉบับที่ ๑๑ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (4) รองฯ นพดล 23
ฉบับที่ ๑๐ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (3) รองฯ นพดล 33
ฉบับที่ ๙ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (2) รองฯ นพดล 25
ฉบับที่ ๘ เรื่องจริง....ที่มหานคร SHANGHAI (1) รองฯ นพดล 25
ฉบับที่ ๗ (ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา..(๓) รองฯ นพดล 27
ฉบับที่ ๖ (ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา..(๒) รองฯ นพดล 182
ฉบับที่ ๕ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (๑) รองฯ นพดล 347

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น