พิมพ์

โครงการนำเสอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2017

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2017

กิจกรรม "Thailand Innovative Teachers Leadership Awarda 2017"

เพื่อส่งเสริมให้ครูทั่วประเทศระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่ง

ในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนเรียนรู้นวัตกรรมในชั้นเรียน

จึงขอเชิญครูส่งผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนเข้าประกวด

โดยเปิดลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

DB V1 W350

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น