พิมพ์

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

.

.

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง

จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  ครั้งที่ 12  (Science Film Festival 2016)

เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ให้มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ

โดยให้บริการในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 - วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง  

หากสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น