พิมพ์

ม.วลัยลักษณ์เปิดรับสมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์

(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

โดยกำหนดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่ 15 กันยายน - 18 พฤศจิกายน 2559

 หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.wu.ac.th 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58