พิมพ์

แจ้งข่าวด่วน

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

      krabisill          trangsil

a42300001  สพม.13  กำหนดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการบำนาญ  ปีงบประมาณ 2560  ภายในวันที่  20 กันยายน 2560  และกำหนดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2561  ตั้งแต่วันที่  20 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป icon new 2

a42300001  ประกาศการรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

a42300001  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

a42300001  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียติผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา  ประจำปี 2560 

a42300001  แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม  ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.  <หนังสือแจ้งโรงเรียน>  <แนวทางการเบิกจ่ายฯ>   

     

 

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec