พิมพ์

แจ้งข่าวด่วน

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

a42300001 การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  icon new 2

a42300001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐  icon new 2

a42300001 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน icon new 2

a42300001 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลตามโครงการส่งเสริมการผลิตครุที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 4) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 icon new 2

a42300001 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 799 (258)  (ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง)  <หนังสือแจ้งโรงเรียน>  <แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม> 

a42300001 เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปรายงานตัวและเลือกสถานศึกษา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกชีววิทยา)

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58