พิมพ์

แจ้งข่าวด่วน

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

a42300001   ประกาศ รายชื่อผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค(2)  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ icon new 2

a42300001  ประกาศ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน icon new 2

a42300001   ประกาศ การรับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค(2)  icon new 2

a42300001   ประกาศ รายชื่อผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค(2)  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 

a42300001   ประกาศ รายชื่อผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค(2)  ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

   

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58