พิมพ์

เขตพื้นที่ Zoning บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

.

.

.

.

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง

 

ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกำหนดเขตพื้นที่  (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

โดยห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา

ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวนทั้งสิ้น 383 แห่ง  โดยจัดแสดงรูปภาพไว้แผนที่ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง ที่ว่าการอำเภอ สถานศึกษาทุกแห่ง เป็นต้น

และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.mtrexcise.com หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075 218 218 ต่อ 403

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น