พิมพ์

หลักสูตร "องค์การทางการศึกษาไทยก้าวไกลสู่องค์การนวัตกรรม

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

 

.

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

จัดทำหลักสูตร "องค์การทางการศึกษาไทยก้าวไกลสู่องค์การวัตกรรม (Innovative Organization)"

โดยใช้วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ Triple Five Trainning model  ภาพหลักแห่งผลิตภัณฑ์  (Product image)

"สาระสุข สนุกทำเป็น" (Discovery  and Fun, High Competence) 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  นางธนินจิตรา โกวิน โทรศัพท์ 08 6413 4479

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

 

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น