พิมพ์

ขอเชิญร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

จัดโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  

The 4 rd International Conference on Education (ICE2017) and

The 13 th "Moving Forwad into the dedigital Learning and Teaching Era"

ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสบการณ์การศึกษาที่ทันสมัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการวิจัยสาขาการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58