พิมพ์

การอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

สำนักงาน ก.พ.ร.

 

จัดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัมนาอย่างยั่งยืน

สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศใ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว

ระหว่างวันที่  7 พฤศจิกายน  2559 - วันที่ 16 มกราคม 2560

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก 

.

.

.

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น