พิมพ์

การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

.

.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ  

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) "

ประจำปีงบประมาณ 2560 ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช.3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อรองรับการบริหารจัดการ

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามกระบวนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ

 

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น