พิมพ์

การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

.

.

.

 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

จัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่  61 พ.ศ. 2560

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวด 

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่  16 ธันวาคม  2559

 

หากสนใจสามารถสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58