พิมพ์

โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2017

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

 

.

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)จำกัด

 

จัดโครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2017 "KODUKUP 2017 Thailand" ปีที่ 13

เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

ได้พัฒนาความสามารถ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และสร้างสรรค์

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่  16 มกราคม  25560

 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  http://ityc2017.eventbrite.com

 

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น