พิมพ์

ประชุมวิชาการ

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

 

สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ร่วมกับ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 จัดโประชุมวิชาการ เรื่อง "250 ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร : ยุคกอบกู้บ้านเมือง" และ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 

ในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2560  ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย (ตึก 2)

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58