พิมพ์

ขอความร่วมมือไม่ใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

 

กระทรวงมหาดไทย

 

ขอความร่วมมือในการไม่สนับสนุน หรือใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย

เพื่อส่งผลดีต่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรมที่ถูกต้อง

จึงขอความร่วมมือมายังประชาชน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน

ทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต์  http://multi.dopa.go.th/omd3  และของจังหวัดตรังได้ที่เว็บไซต์  www.dopatrang.go.th 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น