พิมพ์

ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

.

 

จังหวัดตรัง

กำหนดจัดโครงการ "บรรพชาอุปสมบท จำนวน 89 รูป" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบสตมวาร 100 วัน

ระหว่างวันที่ 16 - 25 มกราคม 2560  ณ วัดที่เจ้าคณะอำเภอกำหนด จำนวน 9 วัด ดังนี้

1. วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง 2. วัดตรังคภูมิพุทธาวาส อำเภอกันตัง

3. วัดศรีรัตนาราม อำเภอห้วยยอด  4. วัดเขาพระวิเศษ อำเภอวังวิเศษ

5. วัดเขาแก้ว อำเภอสิเกา  6. วัดท่าพญา อำเภอปะเหลียน/อำเภอหาดสำราญ

7. วัดรัตนาภิมุข อำเภอนาโยง  8. วัดนิกรรังสฤษฎ์ อำเภอย่านตาขาว

9. วัดคลองเขาจันทร์  อำเภอรัษฎา

หากข้าราชการท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  สามารถติดต่อได้ที่วัดต่างๆ ข้างต้น

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58