พิมพ์

ขยายเวลาคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ขอขยายเวลาดำเนินการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Awara)

เพื่อให้ครูที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้  Active Learning ที่มีคุณภาพ

มีโอกาสได้ส่งหน่วยการเรียนรู้เข้ารับการคัดเลือก

จากเดิมหมดเขตรับสมัครวันที่ 6 มกราคม 2560 ขยายเวลาจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560

 

 หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58