พิมพ์

โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ประจำปี 2560

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 

จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี 2560  

สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพ

ทั้งในโรงเรียน/สถาบันการศึกษา และชุมชน/องค์กร อย่างเป็นรูปธรรม

กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมฮิพ  ดินแดง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560

 

  หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58