พิมพ์

การประกวดคลิปวีดิโอ "ตามรอยเท้าพ่อ"

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง

 

จัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดตรัง ประจำปี 2560

กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "ตามรอยเท้าพ่อ"

พื่อให้เด็กและเยาวชนได้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำไปสู่การเรียนรู้

และเผยแพร่พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 

 หากสนใจสามารถสอบถามายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0 7521 7585-6 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58