พิมพ์

การประกวดคลิปวีดิโอ "ตามรอยเท้าพ่อ"

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง

 

จัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดตรัง ประจำปี 2560

กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "ตามรอยเท้าพ่อ"

พื่อให้เด็กและเยาวชนได้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำไปสู่การเรียนรู้

และเผยแพร่พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 

 หากสนใจสามารถสอบถามายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0 7521 7585-6 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น