พิมพ์

เชิญชวนครูเข้าร่วมอบรม

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

"การใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการ

ในการนำองค์ความรู้ด้านพลังงานที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางสะเต็มศึกษา

สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการอบรมระหว่างเดือนเมษายน -เดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 8 รุ่น  ใน  8 จังหวัด ทั่วประเทศ

 

 หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58