พิมพ์

เชิญชวนครูเข้าร่วมอบรม

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

"การใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการ

ในการนำองค์ความรู้ด้านพลังงานที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางสะเต็มศึกษา

สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการอบรมระหว่างเดือนเมษายน -เดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 8 รุ่น  ใน  8 จังหวัด ทั่วประเทศ

 

 หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น