พิมพ์

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

 

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  จำนวน 2 หลักสูตร  ได้แก่

1. "แนวทางบริหารความเสี่ยง  การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและมาตราการป้องกันหรือ

ควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน"  ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมบียอนด์สวีท  ถนนจรัญสนิทวงศ์ 85 กรุงเทพฯ  

2"การบริหารด้านบัญชีการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ"

ระหว่างวันที่  16 - 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท  ถนนจรัญสนิทวงศ์ 85 กรุงเทพฯ 

 

 หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58