พิมพ์

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0"

เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา  เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและรับฟังประสบการณ์

ของนักวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา

โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่  25 -27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษ า เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58