พิมพ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครช่วงที่  2 ตั้งแต่วันที่  6 กุมภาพันธ์  2560 - 1 มีนาคม  2560

 

 หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการที่

รศ.ดร.มาลินี บุณยรัตนพันธุ์ โทรศัพท์  081-935-2473

อ.ดร. กิตติศักดิ์ ลักษณษา โทรศัพท์  086-826-0407

น.ส. มนชญา สักกามาศ โทรศัพท์ 084-627-7444

 

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58