พิมพ์

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนมัญจาศึกษา 

 

จัดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชิงโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล

 

โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ปิดรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

 

 หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58