พิมพ์

โครงการฝึกอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยสถาบันภาษา ร่วมกับ  

ASEAN CLUB แห่งประเทศไทย และสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

 

จัดโครงงการฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาการออกแบบแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ASEAN  CURRICULUM  SOURCEBOOK  สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา (ครั้งที่ 2)

โดยจัดขึ้นวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมกิจจาทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันภาษา โทรศัพท์ 02-544-8024-5

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58