พิมพ์

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ปี 2559

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

แจ้งประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสิดการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. 2559

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58