พิมพ์

ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(สำนักงาน สกสค.)

 

มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แก่ ครู คณาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท

 

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25560

 

 หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58