พิมพ์

สสวท.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพครูผู้สอน

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งเน้นพัฒนาตัวอย่างแนวการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิดให้กับผู้เรียน

โดยจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรดาราศาสตร์ และ หลักสูตรธรณีวิทยาและบรรยากาศ

  

 หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58