พิมพ์

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

 

จัดโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ และเทคโนโลยี

เพื่อเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นต้นแบบระดับอำเภอตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่  28 กุมภาพันธ์  2560

 

 

 หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58