พิมพ์

โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2560

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

จัดโครงโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2560

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายชุมชน โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะ ด้านการลด การคัดแยก และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560

 

 หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น