พิมพ์

แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง

 จากมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58