พิมพ์

ประกาศรับสมัครน้กเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

1. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  คลิกรายละเอียด

2. โรงเรียนวิเชียรมาตุ  คลิกรายละเอียด

3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่  คลิกรายละเอียด

4. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  คลิกรายละเอียด

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec