พิมพ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14th IJSo) รอบที่ 1 และผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11th IESO) รอบที่ 1

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 14 (14th IJSo) รอบที่ 1

และผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11

(11th IESO) รอบที่ 1

1. ประกาศมูลินิธิ สอวน. ที่ 07/2560  คลิกรายละเอียด

2. ผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14     (14th IJSo) รอบที่ 1   คลิกรายละเอียด

3. ประกาศมูลินิธิ สอวน. ที่ 08/2560  คลิกรายละเอียด

4. ผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11th IESO)         รอบที่ 1   คลิกรายละเอียด

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58