พิมพ์

การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม

จัดให้มีการคัดเลือกเย่วชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและ

ให้ความสำคัญกับเยาวต้นแบบ ที่ได้ปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

 

เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  10 มีนาคม 2560

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก     

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58