พิมพ์

โครงการ Smart Education

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

 

.

 

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ขอประชาสัมพันธ์  โครงการ  Smart Education  และอินโฟกราฟิกส์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นสื่อใน

การจัดอบรมสัมมนาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  เเละสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่ ผู้บริหาร ครู  ประชาชน ผู้ปกครอง และนักเรียน  

 

 หากสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ ศูนย์สารนิเทศการศึกศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58