พิมพ์

การจำหน่ายหนังสือแนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

 

กรมบัญชีกลาง

 

ได้จัดทำหนังสือแนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1

เพื่อจำหน่ายให้ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในราคาเล่มละ 200 บาท

 

 

 หากสนใจสามารถติดต่อซื้อหนังสือได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดตรัง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58