พิมพ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

 

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

จัดกิจกรรมสำหรับหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560

เช่น  การอบรม สัมมนา ค่ายพักแรมในประเทศและต่างประเทศ 

 

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58