พิมพ์

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

 

สาขาครูวิทยาศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยไทย จำกัด (มหาชน)

 

จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผผู้สอนวิทยาศาสตร์

ที่สร้างสรรค์ผลงานการจัดการเรียนการสอนดีเด่นก่อเกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติ และการศึกษาไทย

โดยคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศทุกระดับๆ ละ 2 รางวัล เพื่อรับเงินรางรัล

และโล่พระราชทานประกาศเกียรติคุณจากคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามกุมารี

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  พ.ศ. 2560

 

โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58