พิมพ์

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

จัดโครงการฝึกอบรมและโครงการฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงานหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการทำงาน

 

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58