พิมพ์

ขอเชิญเสนอชื่อแม่สู้ชีวิต

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

 

ขอเชิญชวนพิจารณาเสนอชื่อ "แม่สู้ชีวิต" "แม่ 100 ปี " และ "แม่ดี-บุคลากรเด่น"

ในงาน "มหิดล - วันแม่ " ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  จังหวัดนครปฐม

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

ขอเชิญชวนพิจารณาเสนอชื่อ  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58