พิมพ์

โครงการตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

.

 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

 

กำหนดจัดโครงการตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10

ผ่านการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมตามพระราชดำรัส  9 ประการ ของรัชกาลที่ 9 

โดยมีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ  ประเภทละ 1 คน 

ผู้สนใจสามารถเสนอประวัติและผลงานเข้ารับพิจารณาคัดเลือกฯ  

ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ภายในวันที่  27 มีนาคม 2560 

 

สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ  โทรศัพท์ 0-7521-7586  โทรสาร 0-7521-7585

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น