พิมพ์

โครงการตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

.

 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

 

กำหนดจัดโครงการตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10

ผ่านการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมตามพระราชดำรัส  9 ประการ ของรัชกาลที่ 9 

โดยมีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ  ประเภทละ 1 คน 

ผู้สนใจสามารถเสนอประวัติและผลงานเข้ารับพิจารณาคัดเลือกฯ  

ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ภายในวันที่  27 มีนาคม 2560 

 

สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ  โทรศัพท์ 0-7521-7586  โทรสาร 0-7521-7585

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58