พิมพ์

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณในการสร้างสรรค์ผลงาน

การจัดการเรียนการสอนดีเด่นก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย

โดยคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อรับเงินรางวัลและโล่พระราชทานประกาศเกียรติคุณ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งประวัติและผลงานเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58