พิมพ์

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณในการสร้างสรรค์ผลงาน

การจัดการเรียนการสอนดีเด่นก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย

โดยคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อรับเงินรางวัลและโล่พระราชทานประกาศเกียรติคุณ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งประวัติและผลงานเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น