พิมพ์

โครงการ Innovative School Summit 2017

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

 

กระทรวงเศรษฐกิจและสังคม 

ร่วมกับ

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

 

จัดงาน Innovative School Summit 2017 ภายใต้แนวคิดหลัก Strong Leaders, Confident Teacher,

Innovative Approach เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และเดินหน้าสู่การเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและการเดินหน้าสู่ Thailand 4.0

โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2560 ณ  อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2 - 4

โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น