พิมพ์

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

.

 

จังหวัดตรัง

 

ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58