พิมพ์

ขอเชิญร่วมฝึกอบรม

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

.

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาสและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7"

"ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ "  

เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหารเรียนรู้และฝึกฝนการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ด้วยภูมิสารสนเทศ

ตามแนวทาง "ศาสตร์พระราชา"

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  6 เมษายน 2560 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58