พิมพ์

กรเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

 

.

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 

จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 

สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพ

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  31 พฤษภาคม  2560

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58