พิมพ์

ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ภายในวันที่ 7  เมษายน  2560  ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.13

รายละเอียดโครงการและใบสมัครขอรับทุน download

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec