พิมพ์

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

 

จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษยน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อถ่ายทอดแนวพระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560

 

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58