พิมพ์

รับสมัครนิสิตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

เปิดรับสมัครนิสิตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560

 

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58